Spory a insolvence

„Nesoudíme se zbytečně.“

S úspěchem jsme zastupovali tuzemské i zahraniční klienty ve velkých i menších sporech včetně arbitráží, stejně jako v celé řadě správních řízení. Zastupovali jsme též věřitele i dlužníky ve všech fázích a formách insolvenčního řízení, včetně reorganizací.

Významní klienti a úspěšné projekty v této oblasti:

Algon logo
Technistone logo
Photomate logo
 • Zastupování prodávajícího v souvislosti s narovnáním sporu v hodnotě 300 mil. Kč ohledně nároků kupujícího z kupní smlouvy na akcie.
 • Zastupování člena vrcholového managementu v řízení o neplatném ukončení pracovního poměru s následným vyplacením nároku na úhradu ušlé mzdy v částce převyšující 10 mil Kč.
 • Zastupování dodavatele plynu a elektřiny v soudním řízení ohledně tvrzeného poškození dobrého jména klienta.
 • Zastupování významné pivovarnické skupiny v řízení ohledně nároků z licenční a distribuční smlouvy proti litevské společnosti ve výši přesahující 10 mil. Kč.
 • Právní podpora věřitelů v rámci reorganizace výrobce v oblasti automotive včetně analýzy reorganizačního plánu.
 • Reorganizace nadnárodního výrobce tiskařských strojů v insolvenční situaci včetně přípravy reorganizačního plánu.
 • Zastupování majoritního věřitele a investora při ovládnutí přední české hutní společnosti v rámci reorganizace podle insolvenčního zákona.
 • Zastupování místní samosprávy v řízení na neplatnost smluv uzavřených předchozím vedením.
 • Skupinová žaloba proti městské části ohledně privatizace bytů.
 • Zastupování obviněného v trestní kauze ROP Severozápad.
 • Komplexní zajištění vymáhání pohledávek pro významnou společnost poskytující služby leasingu vozidel.

Potřebujete poradit?